Detay

10 Mayıs 2019

19:30-22:30

Düzenleyen

NEXLAB

https://nexlab.io

Etkinlik Hakkında

Günlük hayatınızı kolaylaştırmak, yeni hobiler edinmek, farklı yetkinlikler kazanmak veya fikrinizi hayata geçirmek Arduino ile mümkün.
Akşamları perdenizi Arduino kapatsın.
Çiçeklerinizi Arduino sulasın.
Yatağa yattığınızda ışıkları Arduino söndürsün, ister misiniz?
Hızlı prototiplemeye imkan sağlayan kullanımı kolay Arduino platformuna giriş yaparak temel seviyede kod yazmayı ve elektronik devre oluşturmayı öğreneceğiz.
Atölye içeriği
Arduino Platformuna Giriş
Arduino Nedir?
Arduino nedir, ne işe yarar, neler yapılır gibi sorulara cevap aranacak ve arduino ile tanışma gerçekleştirilecektir
Temel Prototipleme
Prototipleme ekipmanlarının tanıtılması
Arduino ile hızlı prototipleme yapmak için temel ve gerekli ekipmanlar tanıtılacaktır.
Devre elemanlarının tanıtılması
Arduino ile hızlı prototipleme yapmak için LED, push button, LCD screen, sensörler gibi çeşitli bileşenler tanıtılacaktır.
Arduino kartlarının tanıtılması
Arduino platformunun Uno, Mega 2560, Due, Pro Mini, Nano gibi çeşitli üyelerinden bahsedilecektir.
Arduino Uno kartının tanıtılması
Arduino Uno kartının üzerinde görülen bileşenlerden (Atmega328P, USB, pin, power) bahsedilecektir.
GPIO (General Purpose Input / Output) pinlerinin kullanılması
Arduino kartlarının en önemli özelliklerinden olan digital input / output ve analog input / output pinlerinden bahsedilecektir.
Arduino Kodlamaya Giriş
Arduino IDE
Arduino kartlarını kodlamak için geliştirilmiş yazılım olan Arduino IDE (Arduino Integrated Programming Environment) ile nasıl sketch (Arduino IDE'de oluşturulan kod) yazılabileceği, doğrulanabileceği, yüklenebileceği aktarılacaktır.
Arduino Kodlama
-Arduino IDE'de oluşturulan bir sketch'in temel kısımlarının anlaşılması
-Custom Function oluşturulması
-Değişkenlerin (variables) kullanılması
-Sabitlerin (constant) anlaşılması
-Kontrol yapı (if, while, for, switch) ifadelerinin kullanılması
Arduino ile Prototip Oluşturma
Digital output ve LED kontrolü
Arduino dijital pinlerinden bir tanesini dijital output olarak ayarlayacak ve yazılan sketch ile oluşturulacak fiziksel LED devresi kontrol edilecektir.
Digital input ve Push Button kullanımı
Arduino dijital pinlerinden bir tanesini nasıl dijital input olarak ayarlanacağı ve devre elemanı olan push button fiziksel devrelerde nasıl kullanılacağı gösterilecektir.
Analog input ve Potansiyometre kullanımı
Arduino analog pinlerinden bir tanesini nasıl analog input olarak ayarlanacağı ve devre elemanı olan potansiyometrenin fiziksel devrelerde nasıl kullanılacağı gösterilecektir.
Analog output ve uygulaması
Arduino analog pinlerinden bir tanesini nasıl analog output olarak ayarlanacağı ve devre elemanı olan potansiyometre ile LED'in ışık şiddetinin nasıl ayarlanacağı gösterilecektir.
RGB LED kullanımı
Devre elemanlarından RGB LED'in fiziksel devrelerde nasıl kullanılacağı gösterilecektir.
Gereksinimler
Atölye çalışmasına katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Katılımcıların kendi bilgisayarlarının yanlarında getirmesi gerekmektedir.
Ayrıca atölyenin daha verimli geçmesi için katılımcıların aşağıda linki bulunan Arduino yazılım programını yüklemesi gerekmektedir.
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Yükleyemeyenler, atölye çalışmasından 30 dakika önce gelirlerse yardım alabilirler.
Bu atölye kimler için?
Yeni yetkinlik kazanmak isteyen, hobi amaçlı elektronik uygulamalar yapmak isteyen, üretmek isteyen yetişkinler içindir.

Kayıt

Katılım 6 kişi ile sınırlıdır.
Arduino atölye çalışması süresince kullanmanız için Arduino seti temin edilecektir. Arduino setini atölye sonunda almak için set dahil bilet kategorisini seçmeniz gerekmektedir.
Ayrıca Arduino Başlangıç Atölyesine katılım sağlayanlar Haziran ayı boyunca 5 saatlik 3D Printer kullanım hakkı kazanacaktır.

ÜST